Kontakt z nami

Stowarzyszenie "Klub Amazonek w Hajnówce"
z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 22.
Regon 366772147, NIP 6030077045

Telefon kontaktowy: +48509067289,

mail: irenab@amazonki.hajnowka.pl