Pomóż nam działać

Aby stworzyć chorym osobom dogodne warunki do rehabilitacji,
prosimy Państwa o życzliwość i wsparcie finansowe.

Konto: 29 1020 1332 0000 1702 1049 7446

Stowarzyszenie "Klub Amazonek w Hajnówce"
z siedzibą przy ulicy 11 Listopada 22.
Regon 366772147, NIP 6030077045

Walja Łopatto - Prezes Stowarzyszenia, tel. 509 067 289